Νέο Δημαρχείο Ακρωτηρίου
Νέο Δημαρχείο Ακρωτηρίου
Νέο Δημαρχείο Ακρωτηρίου
Νέο Δημαρχείο Ακρωτηρίου
Νέο Δημαρχείο Ακρωτηρίου
2000

Το οικόπεδο παρουσιάζει έντονη κλίση από Δύση προς Ανατολή και στο νότιο τμήμα του είναι επίπεδο. Στόχος της αρχιτεκτονικής μελέτης, ήταν η κατασκευή ενός σύγχρονου κτιρίου πού θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και θα ανταποκριθεί στις σημερινές και μελλοντικές λειτουργικές του ανάγκες. Η διάταξη των όγκων του κτιρίου, επιτρέπει τον άμεσο ηλιασμό και τον διαμπερή φυσικό αερισμό και φωτισμό σε όλους τους κύριους χώρους. Ακολουθώντας την κλίση του εδάφους, όλοι οι κύριοι χώροι προκύπτουν ισόγειοι και δημιουργούνται δύο υπόγεια.


Βασικά βιοκλιματικά στοιχεία:
-Μεγάλα νότια - μικρά βόρεια ανοίγματα
-Φεγγίτες οροφής
-Εξωτερικά ρυθμιζόμενα σκίαστρα
-Εξωτερικά αεριζόμενοι τοίχοι
-Διάχυτος φωτισμός σε όλους τους χώρους

Παθητικά συστήματα:
-Άμεσα ηλιακά κέρδη
-Διαμπερής αερισμός

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε Λιγότερα

Μελετητής: 

Γιάννης Καλλιγέρης, Αρχιτέκτονας
Φραγκίσκος Τρουλάκης, Πολιτικός Μηχανικός


Ιδιοκτήτης:

Δήμος Ακρωτηρίου


Χρόνος Μελέτης: 2000

Παρόμοια έργα
Bιοκλιματική κατοικία
Bιοκλιματική κατοικία
Ξενοδοχείο Κάλλιστον
Ξενοδοχείο Κάλλιστον
Κλασσικού τύπου 5 αστέρων