Ανακαίνιση κατοικίας
Ανακαίνιση κατοικίας
2012

Η κατοικία είχε αρχικά κατασκευαστεί το 1986. Η ανακαίνιση αφορά στο εσωτερικό της κατοικίας και περιελάμβανε την πλήρη αντικατάσταση των επενδύσεων, αλλαγές στην διαρρύθμιση και την επιλογή χρωμάτων, φωτιστικών σωμάτων και επίπλων. Στον χώρο διημέρευσης, σχεδιάστηκε μια νέα βιβλιοθήκη και επενδύθηκε το τζάκι. Το Προστέθηκαν νέες ψευδοροφές και κρυφοί φωτισμοί, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Μελετητής:

Γιώργος Καλλιγέρης, αρχιτέκτονας


Κατασκευαστής:

Ηλίας Λουπάσσης

Παρόμοια έργα
Bιοκλιματική κατοικία
Bιοκλιματική κατοικία
Clear Sky Resort
Clear Sky Resort